Heart Beat Music is a network of musicians based in Gothenburg. A creative meeting place for folk music with a wide range and ability to communicate with the world.

Hjärtpuls Musik är ett nätverk av musiker med säte i Göteborg, en kreativ mötesplats för folkmusik med stor bredd och förmåga att kommunicera med världen runt omkring.


Trio Samara
Den Fule
Groupa
Markatta
Crane Dance Trio
Hemsida: arvid.kastel@gmail.com